Om Forum för samverkan

Naturvårdsverket har många frågor där vi behöver samarbeta med exempelvis länsstyrelser, kommuner och branschorganisationer inom näringslivet. För att stödja samarbetet bjuder vi in till vår digitala mötesplats Forum för samverkan.

Det är syftet med samverkan som avgör vilka myndigheter och organisationer som inbjuds att delta i något av forumets olika mötesplatser.

När du deltar får du möjlighet att föra dialog och dela dokument med övriga deltagare utifrån det syfte som anges för just ditt forum. Dialogen för vi i en god ton. En moderator har möjlighet att ta bort inlägg som exempelvis innehåller personuppgifter, kan upplevas som kränkande eller som inte berör det ämne som behandlas i forumet. Allt material i forumet är allmänna handlingar och kan begäras ut även av de som inte deltar i forumet.

Har du synpunkter på Naturvårdsverket forum för samverkan är du välkommen att höra av dig till oss.